Nauka i zarządzanie

Klucz to potęgi

Nafta

Kategoria: Bez kategorii, Tagi: , , , , , , ,

Nafta Nafta jest jedną z frakcji ropy naftowej o żółtawej barwie. Jest to palna mieszanina węglowodorów charakteryzująca się bardzo rozpoznawalnym zapachem. W czasach gdy elektryczność nie była jeszcze rozpowszechniona wykorzystywano naftę do oświetlania pomieszczeń. Specjalne lampy naftowe posiadały mały pojemnik do którego wlewano naftę i w niej zanurzony był knot. Knot był stale nasączany naftą dzięki czemu mógł płonąć. Oświetlenie naftowe było wtedy zamiennie stosowane z oświetleniem gazowym. Wspomnianą lampę naftową skonstruował Ignacy Łukasiewicz. Był on polskim farmaceutą i to właśnie jemu przypisuje się pierwsze użycie nafty. Dziś jest ona głównie stosowana jako półprodukt do produkcji innych paliw. Na większą skalę nafta jest wykorzystywana jako paliwo w silnikach odrzutowych, rakietowych i turbośmigłowych. Dawniej wykorzystywana była do napędzania silników średnioprężnych, które już dziś nie istnieją. Jest również popularnym rozpuszczalnikiem. Zastosowanie nafty jest ograniczone w kwestii paliwa napędowego do silników, gdyż posiada ona bardzo niską wartość liczby cetanowej. Olej napędowy powstaje w procesie destylacji ropy naftowej. Olej napędowy, podobnie jak benzyna, jest mieszaniną węglowodorów. Są to głównie węglowodory aromatyczne, naftenowe i parafinowe. Olej napędowy zawiera dużo związków siarki, która musi być z niego usuwana. Dokonuje się tego specjalnymi procesami katalitycznymi zwanymi hydrorafinacją. Sam skład procentowy poszczególnych węglowodorów w oleju napędowym między innymi od wykorzystanej ropy naftowej oraz procesów technologicznych wykorzystanych do destylacji oleju napędowego. Olej napędowy, w przeciwieństwie do benzyny, nie charakteryzuje się liczbą oktanową. W silnikach wysokoprężnych następuje samozapłon mieszanki oleju z powietrzem dlatego olej napędowy musi charakteryzować się dobrą podatnością na samozapłon. Tę zdolność do samozapłonu pod wpływem wysokiej temperatury określa liczba cetanowa. Obecnie silniki wysokoprężne, czyli korzystające z oleju napędowego, stają się coraz bardziej popularne w przemyśle samochodowym. Dzieje się tak z powodu ich większej ekonomiczności. Zużywają mniej oleju napędowego niż silniki iskrowe benzyny, a w dodatku olej napędowy jest tańszy.

Energia z ropy

Kategoria: Bez kategorii, Tagi: , , , , , , , ,

Energia z ropy Ropa naftowa określana jest popularnie czarnym złotem.Ropa jest paliwem kopalnym. Znaczy to, że trzeba ją wydobywać z pod powierzchni Ziemi oraz że jest to paliwo nieodnawialne, a przynajmniej nie w krótkim okresie czasu. Z ropy naftowej wytwarza się różne rodzaje paliw. Przetwarzaniem ropy zajmują się rafinerie. Różnego typu odmiany ropy jak benzyna czy olej są wykorzystywane przez człowieka. Benzynę, ropę i gaz wykorzystujemy do napędzania samochodów. Oleje opałowe służą do ogrzania domów i mieszkań. Rzadko wykorzystuje się ropę do produkcji energii elektrycznej. Energię z ropy wykorzystuje się właśnie w transporcie czy to morskim, lądowym czy lotniczym. Wytworzone z ropy paliwa są droższe od węgla. Ropa ma właściwość dobrą do transportu. Mianowicie jest płynna, więc można ją transportować rurociągami na tysiące kilometrów co zapewnia stałą i tania dostawę surowca podczas długiej eksploatacji złoża. Zasoby ropy na świecie gwałtownie się kurczą przez wielką eksploatację złóż. Taki stan rzeczy spowodowało wielkie zapotrzebowanie na ten surowiec na całym świecie. Płynąca woda to bardzo dobry sposób na wytwarzanie energii elektrycznej.Obieg wody w przyrodzie jest zjawiskiem powszechnie znanym. Woda, która ucieka rzekami do mórz i oceanów powraca za jakiś czas z powrotem na lądy dzięki parowaniu i kumulacji w chmurach. Chmury z opadami przemieszczające się nad lądem zasilają zbiorniki wód gruntowych i po części też rzeki. Woda płynąca w rzekach ma często bardzo silny nurt. Im większa rzeka tym nurt jest silniejszy. Chęć pozyskania energii elektrycznej z wód rzek daje wymierne korzyści. Oczywiście najpierw należy postawić zaporę na rzece co nie jest łatwe. Jeśli zapora już stanie umieszczenie w niej elektrowni to tylko formalność. Kontrolowany przepływ wody przez zaporę będzie napędzał turbiny, które wytworzą prąd. Prąd będzie wytwarzany praktycznie bez przerwy, a w takiej zaporze można umieścić kilka mniejszych lub większych turbin. Inną korzyścią z postawienia zapory i zarazem elektrowni będzie zabezpieczenie przed gwałtownym wzrostem wody w rzece. Zawsze będzie można zapełnić zbiornik za zaporą i powoli wypuszczać zmagazynowaną nadwyżkę ,która doprowadziłaby do powodzi. Słońce w wyniku zachodzących w jego wnętrzu reakcji termojądrowych wysyła w przestrzeń wiele energii.Słońce to gwiazda w centrum naszego układu słonecznego. Słońce ma średnią wielkość w porównaniu z innymi gwiazdami tego typu. Na słońcu znajduje się duża ilość wodoru i helu co umożliwia zachodzenie reakcji termojądrowej. W wyniku tej reakcji słońce emituje w przestrzeń wielką ilość energii w tym także pod postacią światła. Ludzie na ziemi oczywiście korzystają z tej energii, ponieważ dzięki temu na naszej planecie jest odpowiednia temperatura do istnienia życia w wielu formach. Jednak można z niej korzystać w inny sposób przekształcając energię słoneczną w energię elektryczną, która posłuży mieszkańcom ziemi do zasilania ich urządzeń elektrycznych. Energię słoneczną można zamienić na elektryczną dzięki specjalnym ogniwom słonecznym. Takie ogniwa są niestety dosyć drogie i jest mało elektrowni słonecznych. Największa w Europie znajduje się w Niemczech. Jednak mimo dobrych chęci taka elektrownia jest kilka razy mniej wydajna niż tradycyjna węglowa i nie zasili takiej liczby odbiorców w prąd co elektrownia węglowa.